Design and optimization of casting process for some HT200 headstock
YU Zhihui, LIANG Jun, WU Dechao, LIU Jiguang, WANG Yuanxian
China Foundry Machinery & Technology . 2023, (4): 63 -68 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9658.2023.04.014