Research Progress of Ultrafast Laser Fabrication of Biomimetic Textures
LI Linxiang, HUANG Yanfei, XING Zhiguo, LI Zhixiong, WANG Haidou
China Surface Engineering . 2023, (3): 1 -21 .  DOI: 10.11933/j.issn.1007-9289.20220817001