Control of Fe Content in SP700 Titanium Alloy Ingot
Zhang Kaifa, Yun Pengfei, Li Jiajia, Liu Hua, Yi Ke, Wang Chaonan, Li Wei
Special Casting & Nonferrous Alloys . 2023, (9): 1291 -1296 .  DOI: 10.15980/j.tzzz.2023.09.025