Technological Progress on Design, Manufacturing and Maintenance of High-end Pressure Vessels in China
CHEN Xuedong, FAN Zhichao, CHEN Yongdong, XU Shuangqing, CUI Jun, ZHANG Xiaohu, GUAN Weihe, AI Zhibin
Journal of Mechanical Engineering . 2023, (20): 18 -33 .  DOI: 10.3901/JME.2023.20.018