Effects on the Torque Transmission of the Transfer Case Considering the Load-bearing Capacity of Oil Film
WANG Yuming, LI Hongliang, CHEN Liqing, LIU Jian, LIANG Xiutian
Journal of Mechanical Engineering . 2023, (15): 151 -161 .  DOI: 10.3901/JME.2023.15.151