Research on Short Fatigue Crack Initiation and Propagation of Metallic Materials:A Review
WANG Shuancheng, YANG Bing, LIAO Zhen, XIAO Shoune, KANG Guozheng, YANG Guangwu, ZHU Tao
Journal of Mechanical Engineering . 2023, (16): 32 -53 .  DOI: 10.3901/JME.2023.16.032