High Temperature Oxidation Life Prediction of Thermal Barrier Coating for Heavy Gas Turbine Blade
NAN Qing, XIAO Junfeng, GAO Sifeng, TANG Wenshu, LI Yongjun, ZHANG Jiong, LIU Quanming
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (11): 62 -66,73 .  DOI: 10.11973/jxgccl202311011