Static Tensile Properties near Ductile-Brittle Transition Temperature Region of W-based Composites Doped with Y2O3
HUANG Jun, LI Yangyang, YUAN Guohu, ZUO Tong, LUO Laima, XU Guangqing, LYU Jun, TAN Xiaoyue, HONG Yu, ZHU Xiaoyong, WU Yucheng
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (11): 18 -24 .  DOI: 10.11973/jxgccl202311004