Effect of Ultrasonic Impact on Microstructure and Hardness of Thick Plate Dissimilar Steel T-type Welded Joints
WANG Zizhao, ZHANG Jun, SUN Gaohui, QUAN Shunhong, LIU Huabing, GAN Jin, WU Weiguo, WANG Zhou
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (11): 6 -11 .  DOI: 10.11973/jxgccl202311002