Preparation and Electrochemical Properties of One-Dimensional ZnMn2O4Nanobeam Materials for Cathode of Lithium Ion Batteries
ZHANG Yaohui, YU Zongchuan, DONG Yaqian, ZHONG Xiaobin
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (4): 33 -39 .  DOI: 10.11973/jxgccl202304007