Effect of Tempering Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of Ti28Co14Ni37.12Zr20.88 High Entropy Alloy
WU Junxia, MENG Fanying, DONG Hongfeng, ZHANG Wei, WANG Lin, WANG Yongshan, LI Peiyou
Materials For Mechanical Engineering . 2023, (4): 12 -17 .  DOI: 10.11973/jxgccl202304003