Mechanical Behavior of Nanocrystalline Copper with Bimodal Structure
ZHANG Feng, TANG Qiaoyun, CAI Qixing, ZHI Youran, MA Yinzhong
Materials For Mechanical Engineering . 2022, (11): 78 -85 .  DOI: 10.11973/jxgccl202211013