Effect of Re Content on Solidification Structure of Fourth Generation Nickel-Based Single Crystal Superalloy
WANG Lei, LIU Yang, SONG Xiu, SUN Shixin, LIU Shizhong, LI Jiarong
Materials For Mechanical Engineering . 2022, (8): 15 -21,27 .  DOI: 10.11973/jxgccl202208003