Effect of Micro Super-Fine-Polishing Treatment on Wear Performance of Cemented Carbide Milling Cutters
SHI Jianmeng, DONG Weiping, CHENG Shumin, GUAN Yanying, LIU Zhen, WANG Junbin, SHI Hailan, LIU Daoxin
Materials For Mechanical Engineering . 2022, (7): 16 -22 .  DOI: 10.11973/jxgccl202207004