Heat treatment for toughening technology of cold working die steel SKD11
Yuan Zhizhong, Wang Mengfei, Zhang Bocheng, Duan Xubin, Li Biaomin, Yang Haifeng, Luo Rui, Cheng Xiaonong
Heat Treatment of Metals . 2023, (9): 1 -7 .  DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2023.09.001