Nanoindentation Mechanical Properties and Strengthening Mechanism of Magnetron Sputtered Al-Cu Alloy Films
SHANGGUAN Fujun, SHANG Hailong, MA Bingyang, LI Wenge, ZHAO Yuantao, LIU Fukang, YU Dayi
Materials For Mechanical Engineering . 2022, (7): 1 -5,10 .  DOI: 10.11973/jxgccl202207001